Veiledende prisliste pr. 1. januar 2020

Undersøkelse, inkl. to røntgen og puss

kr. 990

Rens av tannsten

kr. 250-560

Digitalt røntgen pr. bilde

kr. 160

Lokalbedøvelse

kr. 250

Tannfarvet fylling, 1 flate

kr. 550-1250

Tannfarvet fylling, 2 flater

kr. 1250-1550

Tannfarvet fylling, 3 flater

kr. 1550-1750

Tannfarvet fylling, 4 flater

kr. 1750-1950

Oppbygging i tannfarvet fyllingsmateriale

Tidsdebiteres

Krone i porselen/metall, helporselen

Prisen inkluderer tannteknikk

kr. 6800-7500

Enkel trekking av tann

kr. 1350-1850

Rotfylling fortann-jeksel

kr. 3500-6500

Delprotese med CoCr-skjelett/klammere

Prisen inkluderer tannteknikk

kr. 15000-20000

Helprotese, en kjeve

Prisen inkluderer tannteknikk

kr. 9000

Helprotese, begge kjever

Prisen inkluderer tannteknikk

kr. 12000-15000

Hard bittskinne/stabiliseringsskinne

Prisen inkluderer tannteknikk

kr. 4900

Blekeskinner begge kjever

Prisen inkluderer 8 tuber blekestoff

kr. 3900

Hygienetillegg

kr. 160

Resept

kr. 90

Henvisning

kr. 90

Administrasjonsgebyr ved bankgiro

kr. 90

Timehonorar

kr. 2300

Vi har direkteoppgjør med HELFO.

Uteblivelse til time eller time som avbestilles mindre enn 24 timer før avtale vil bli belastet 80% av timehonorar.