Covid-19: Fortsatt skjerpet smittevern

01/12/2021

Vi har skjerpede smitteverntiltak på klinikken. Hvis du har time hos oss, men har symptomer på luftveisinfeksjon eller er forkjølet skal du ikke møte til timen, men ta kontakt med oss.